?> İmar Hukuku Yargı Kararları

Yargı Kararları

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ DAVALARINDA   ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ DAVALARINDA ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ DAVALARINDA ANAYASAYA AYKIRILIK İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ

Yargı Kararları

İmar Hukukunun birçok farklı konusunda Danıştay'ın en güncel görüşlerinin toplanıp derlendiği kategoridir. Yargı kararları idari yargıda önemli bir yere sahiptir. İdare hukukuna ”içtihat hukuku” da denilmektedir. Durumunuza emsal teşkil eden bir karar eğer güncel de bir karar ise, açacağınız davada karşılanacağınız sonucu ortaya koyması bakımından önem arz eder. 


Adres
905322052719