?> Sit Alanları - Av.Gökhan Bilgin

Sit Alanları

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ?

HOBİ BAHÇELERİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN HUKUKİ SORUNLAR

HOBİ BAHÇELERİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN HUKUKİ SORUNLAR

HOBİ BAHÇELERİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN HUKUKİ SORUNLAR

Sit Alanları

Sit Alanlarında yapılaşma sıkı şartlara tabi tutulmuştur. Koruma amaçlı imar planları sit alanlarında ve koruma bölgelerinde yapılaşma koşullarını düzenler. Sit alanlarında yapılaşma şartlarına uyulmadan inşai faaliyetlerde bulunulmasının Ceza Yargılaması bakımından da sonuçları vardır. 2863 Sayılı Kanunda düzenlenen cezalar ciddi yaptırımlardır. Bir taşınmazın sit alanından çıkartılması için ya da sit derecesinin düşürülmesi ve imara uygun hale gelmesi için açılan davalar idari yargı da görülür. Kültür Varlıklarını Koruma ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları bu süreçlerde etkin rol oynarlar.

Adres
905322052719